Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν βασικές αρχές διατροφής που ισχύουν για όλους μας, η σωστή διατροφή είναι ένα ζήτημα αυστηρά προσωπικό για τον κάθε άνθρωπο. Στο παρελθόν το αβγό στη χώρα μας είχε παρεξηγηθεί και σε αρκετές περιπτώσεις είχε ενοχοποιηθεί για παθήσεις και διατροφικές βλάβες για τις οποίες όμως στην πραγματικότητα ουδεμία σχέση έχει.

Στοιχεία από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, από πληθώρα ερευνών, αλλά και από την ειδησεογραφία γενικότερα, έχουν πλέον αποκαταστήσει την «τιμή» του αβγού και καταλήγοντας διευκρινίζουν ποιά είναι η αλήθεια. Το αβγό αποτελεί ένα από τα λίγα παραδείγματα τροφής που είναι πλήρης όσον αφορά τη διατροφική του αξία.

Έγκυροι διεθνείς φορείς, όπως η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, αλλά και το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας συνιστούν ανεπιφύλακτα τη κατανάλωση από υγιή άτομα ενός αβγού την ημέρα.

«ένα αβγό την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα»