Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι σήμερα ο Γιάννης Βλαχάκης, μηχανολόγος μηχανικός, που ανέλαβε τη θέση αυτή το 2000.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας ανέρχεται σε πάνω από 80 εργαζόμενους και χωρίζεται σε δύο τομείς: τον τομέα της παραγωγής και τον τομέα της διοίκησης.

Ο τομέας της παραγωγής καλύπτει όλες τις σχετικές με την παραγωγή διαδικασίες και είναι στελεχωμένο με γεωπόνους, ζωοτέχνες, κτηνιάτρους και μηχανικούς. Ο τομέας της διοίκησης αποτελείται από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, τις Πωλήσεις, τις Οικονομικές Υπηρεσίες και το Marketing.

Αν και τα τελευταία χρόνια η εταιρία έχει μεγαλώσει πολύ, παραμένουμε μια ομάδα που μοιράζεται ίδιες αξίες. Αγάπη για τη φύση και τα προϊόντα της, ευαισθησία για το περιβάλλον, σεβασμό προς τον καταναλωτή και πίστη στην σύγχρονη πράσινη επιχειρηματικότητα.