Τα στοιχεία σας καταχωρήθηκαν επιτυχώς. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και την προτίμησή σας στα Αβγά Βλαχάκη.
Τα δώρα θα έχουν αποσταλεί μέχρι και τις 31/1/2019.