Έρευνα & Καινοτομία

Είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εφάρμοσε εκ των προτέρων τους διεθνείς κανονισμούς για την εγγύηση της ποιότητας και της ασφάλειας, όχι μόνο του προϊόντος, αλλά και ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής με την πιστοποίηση IFS FOOD και ISO 22000-2005, με πιστοποιήσεις HACCP, ΔΗΩ, Agrocert και την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Πιστοποιήσεις