ΕΥζωία Πουλερικών

Οι συνθήκες διαβίωσης, η διατροφή και η υγεία των ορνίθων ήταν πάντα το μεγαλύτερο μέλημα της εταιρίας και των ανθρώπων της. Σήμερα πια μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γιατί είμαστε η πρώτη μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα παραγωγής αβγών στην Ελλάδα, όπου όλες οι κότες ζουνελεύθερες (σε αχυρώνες και στους υπαίθριους χώρους των κτημάτων μας).