Νέα Υόρκη 1958

1960

Η ιστορία μας

Η εταιρεία ΒΛΑΧΑΚΗ ιδρύθηκε από το Ντίνο Βλαχάκη το 1960. Γεωπόνος με ειδικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Davis στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με την έρευνα για τη διατροφή των ορνίθων και δεν έπαψε ποτέ να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής αβγών. Στα χρόνια που ακολούθησαν έφερε νέες τεχνολογίες, εφάρμοσε νέα συστήματα εκτροφής των ορνίθων (με βάση τις φυτικές τροφές), βελτίωσε τις εγκαταστάσεις με την τοποθέτηση κλιματισμού και βοήθησε σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής πτηνοτροφίας.

1973

Ξεκινά η εκτροφή ορνίθων για παραγωγή αβγών στο κτήμα στο Ύπατο Θηβών

1994

Παράγονται και λανσάρονται τα πρώτα αβγά αχυρώνα.

1997

Καλύβια Αττικής: Ίδρυση πρώτης μονάδας παραγωγής αβγών ελεύθερης βοσκής.

2000

2000

Τα πρώτα βιολογικά αβγά πωλούνται στην ελληνική αγορά.

2010

“Επιλέγω” Τα πρώτα Κλιματικά Ουδέτερα Αβγά στην ελληνική αγορά.

Τα ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ πρωτοπορούν καταργώντας πλήρως τα κλουβιά, υπερκαλύπτοντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ευζωία των ορνίθων. Πλέον τα αβγά Βλαχάκη παράγονται από κότες που ζουν ελεύθερες στα κτήματα και τους αχυρώνες.

2013

2017

Σήμερα τα Κλιματικά Ουδέτερα Αβγά της εταιρίας ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ είναι τα Αβγά Ελευθέρας Βοσκής.

2017

Σήμερα τα Κλιματικά Ουδέτερα Αβγά της εταιρίας ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ είναι τα Αβγά Ελευθέρας Βοσκής.

1973

Ξεκινά η εκτροφή ορνίθων για παραγωγή αβγών στο κτήμα στο Ύπατο Θηβών

1994

Παράγονται και λανσάρονται τα πρώτα αβγά αχυρώνα.

1997

Καλύβια Αττικής: Ίδρυση πρώτης μονάδας παραγωγής αβγών ελεύθερης βοσκής.

2000

Τα πρώτα βιολογικά αβγά πωλούνται στην ελληνική αγορά.

2010

“Επιλέγω” Τα πρώτα Κλιματικά Ουδέτερα Αβγά στην ελληνική αγορά.

2013

Τα ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ πρωτοπορούν καταργώντας πλήρως τα κλουβιά, υπερκαλύπτοντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ευζωία των ορνίθων. Πλέον τα αβγά Βλαχάκη παράγονται από κότες που ζουν ελεύθερες στα κτήματα και τους αχυρώνες.

2017

Σήμερα τα Κλιματικά Ουδέτερα Αβγά της εταιρίας ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ είναι τα Αβγά Ελευθέρας Βοσκής.